Niewyważenie momentowe

Dwa niewyważenia (pokazane tutaj za pomocą strzałek) moga mieć taką samą wielkość, ale ich pozycja kątowa jest zrównoważona o dokładnie 180° jedna do drugiej. Takie rozłożenie niewyważenia nie może zostać wykryte przez kołysanie, ponieważ wirnik nie przyjmuje wyjątkowego położenia w stanie spoczynku. Wirujący wirnik wykonuje drgający ruch w pobliżu swojej pionowej osi (prostopadłej do osi wirowania). ponieważ dwa niewyważenia wytwarzają moment. Dlatego ten typ dystrybucji niewyważenia nazywa się podwójnym, momentowym.

Szczególnie ważne jest, aby wziąć pod uwagę niewyważenie momentowe przy wydłużonych wirnikach cylindrycznych. Dlatego wyważarki poziome są szczególnie odpowiednie do poprawy tego typu niewyważenia.