Niewyważenie statyczne

Dwa niewyważenia (pokazane tutaj za pomocą strzałek) mogą mieć taki sam rozmiar i pozycję kątową i moga być w takiej samej odległości od środka ciężkości. Takie same warunki wynikają z indywidualnego, TWICE AS LARGE, niewyważenia, które działa w środku ciężkości, tj. w tej sytuacji w środku wirnika. Jeśli taki wirnik jest wsparty na dwóch krawędziach pomiarowych, będzie się kołysał do czasu aż "ciężki punkt" będzie odwrócony do dołu. Oznacza to, że takie niewyważenie działa bez wirowania, stad też nazywane jest "niewyważeniem statycznym". Powoduje ono przesunięcie środka bezwładności z geometrycznego środka

Niewyważenie statyczne powinno byc poprawiane w środku ciężkości płaszczyzny. Można to osiągnąć przez usuwanie materiału z "ciężkiego punktu" lub przez przymocowanie materiału po przeciwnej stronie. Korekta niewyważenia statycznego w jednej płaszczyźnie korekty występuje szczególnie często w wirnikach tarczowych. Dlatego właśnie pionowe wyważarki są najbardziej odpowiednie do wyważania tego typu wirników.