Wróć

300 EBTK, 310 EBTK

Wyważarki do wałów korbowych
 • Uniwersalna;
 • Automatyczny pomiar niewyważenia;
 • Precyzyjne ustawienie podczas korekcji;
 • Jednostka pomiarowa oparta na mikroprocesorze.

Działanie

 • Umieszczenie wału korbowego w stanowisku pomiarowym – ręcznie lub przy pomocy podnośnika;
 • Zamknięcie osłony. Rozpoczęcie automatycznego pomiaru i wyświetlenie danych z pomiaru;
 • Otwarcie osłonę i przeniesienie wału korbowego do stanowiska korekcyjnego;
 • Umieszczenie wału korbowego w urządzeniu pozycjonującym i połączenie w razie potrzeby z urządzeniem obliczającym kąty lub z urządzeniem zabezpieczającym;
 • Wywiercenie otworów korekcyjnych, jeden po drugim, zgodnie z wynikiem pomiaru;
 • Ponowne umieszczenie wału korbowego w stanowisku pomiarowym. Nastąpi automatyczna kontrola niewyważenia;
 • Wyjęcie wału korbowego. Jeśli niewyważenie wciąż występuje, ponowne przeprowadzenie procesu korekcji.

Projekt
Konstrukcja

Dwustanowiskowe urządzenie z oddzielnymi stanowiskami do pomiaru i korekcji. Stanowisko pomiarowe wyposażone w bezsprzęgłowy napęd rolkowy lub hakowy dla asymetrycznych wałów korbowych.

Stanowisko korekcyjne z oprzyrządowaniem pozycjonującym i elektryczno-mechanicznym urządzeniem wiercącym.

Zakres zastosowań

Pomiar i korekcja niewyważenia w pojazdach wałach korbowych pojazdów pasażerskich i lekkich pojazdów ciężarowych. Zastosowanie w małej i średniej produkcji lub jako wyważarka naprawcza.

Korekcja niewyważenia poprzez wiercenie w przeciwwadze – jednorazowe lub wielorazowe – na osobnym stanowisku (stanowisko korekcyjne). Ręczne przenoszenie elementów obrabianych pomiędzy stanowiskiem pomiarowym a korekcyjnym.


Dane techniczne
Technical data at a glance    300 EBTK   310 EBTK   
Measuring unit    CAB 950  CAB 950   
Passenger-vehicle crankshafts     •   •   
Commercial-vehicle crankshafts    •  •   
Balancing unit with roller-drive    •     
Balancing unit with hook-drive       •   
Manual loading and unloading    •  •   
Over-lapping cycle    •  •   
Drilling unit with controlled depth    •  •   
Rotor         
Weight, max. 1)  [kg]  6 - 35  6 - 35   
Total length  [mm]  280 - 790  280 - 790   
Journal distance, max.  [mm]  650  650   
Main journal diameter  [mm]  40 - 75   40 - 80   
Outside diameter, max  [mm]  200  200   
Machine         
Width A 4)  [mm]  3800  3800   
Depth B 4)  [mm]  1300  1300   
Height C 4)  [mm]  2000  2000   
Balancing speed  [min -1]  450 - 600  450 - 600   
Measurement uncertainty 2)  [gmm]  5 - 15   10 - 20   
Cycle time 3)  [s]  45 - 60  45 - 60   
Drill capacity in St 60  [mm]  28  28   
Power consumption  [kVA]  6,5  6,5   
         
Basic machine  Order No.  R0290100.01   R0290200.01   
Options         
Chip extractor  Order No.  R0290103.01   R0290103.01   
Indexing aid   Order No.  R0290104.01   R0290104.01   
         
1) Without bob weights, with manual loading max. 15 kg         
2) Acc. to DIN 1319, 95% probability, work-piece dependent (without unloading)         
3) Dependent on crankshaft design, correction scheme and initial unbalance         
4) Data non-binding, dependent on the respective equipment