Wróć

300 MBRK, 310 MBRK

Wyważarki sprawdzające wały korbowe
  • Precyzyjna kontrola jakościowa wałów korbowych poprzez zastosowanie dokładnej wyważarki;
  • Ręczne ładowanie i wyładowywanie;
  • Współpracuje z jednostką korekcyjną (zob. 300 / 510 EBTK);
Konstrukcja

Urządzenie z poziomą osią wirnika i jednostką wyważającą podobną to tej, która jest używana w przenośnikowych urządzeniach wyważających. Bezsprzęgłowy napęd rolkowy lub wrzecionowy. Spawana podstawa urządzenia ze zintegrowanym panelem sterowania. Zabezpieczająca obudowa i klapa należą do wyposażenia standardowego.

Oprzyrządowanie pomiarowe sterowane mikroprocesorem, służące do pomiaru niewyważenia i obliczeń korekcyjnych. Dostępne są pakiety oprogramowania do częściowej lub optymalnej korekcji. Inne cechy: informowanie użytkownika, programy diagnostyczne, wykrywanie błędów, program statystyczny i interfejs drukarki. Wyświetlacz w języku angielskim i niemieckim; inne języki dostępne na zamówienie.

Projekt
Zakres zastosowań

Urządzenie mierzące niewyważenie maszynowych wałów korbowych. Pomiar niewyważenia na dwóch płaszczyznach, biorąc pod uwagę zewnętrzne przeciwwagi.

Automatyczna lub ręczna kontrola przeliczania wartości niewyważenia na inne płaszczyzny. Urządzenie może być wykorzystywane w celach kontrolnych lub podczas produkcji do kontroli jakościowej wyważarek. Przenoszenie elementów kontrolowanych może odbywać się ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego urządzenia transportującego.

Działanie

  • Załadowanie wału korbowego do maszyny (ręcznie lub przy użyciu podnośnika);
  • Zamknięcie osłony. Rozpocznie się automatyczny pomiar, wartości niewyważenia zostaną wyświetlone w razie potrzeby;
  • Otwarcie osłony i wyjęcie wału korbowego;
  • Jeśli zamontowana została jednostka korekcyjna, można przeprowadzić korekcję zgodnie z danymi przedstawionymi przez jednostkę pomiarową.
Dane techniczne
Technical data at a glance    300 MBRK  310 MBRK 
Measuring unit    CAB 950  CAB 950 
Passenger-vehicle crankshafts    •  • 
Commercial-vehicle crankshafts    •  • 
Asymmetrical crankshafts       
... measurement with bob weights    •   
... measurement without bob weights      • 
Balancing unit with roller-drive    •   
Balancing unit with hook-drive      • 
Crankshaft       
Weight, max. 2)  [kg]  6 - 35  6 - 35 
Total length  [mm]  280 - 790  280 - 790 
Journal distance, max.  [mm]  650  650 
main journal diameter  [mm]  40 - 75  40 - 80 
Max. outside diameter  [mm]  100 - 200  100 - 200 
Machine       
Width A 4)  [mm]  1010  1010 
Depth B 4)  [mm]  1070  1070 
Height C 4)  [mm]  2000  2000 
Balancing speed   [min -1]  450 - 700  450 - 700 
Measurement uncertainty 1)  [gmm]  5 - 15  10 - 20  
Cycle time 3)  [s]  16 - 20  16 - 20 
Power consumption  [kVA]  2 - 2,5   2 - 2,5  
       
Basic machine  Order No.  R0260100.01  R0260200.01 
       
1) Acc. to DIN 1319, 95% probability, work-piece dependent       
2) Max. 15kg with manual loading       
3) Minimum achievable times, dependent on the crankshaft concerned       
4) Data non-binding, dependent on the equipment delivered