Wróć

420 RBLR

Automatyczna Wyważarka do kół samochodowych
  • Modułowa, specjalnie przystosowana konstrukcja;
  • Półautomatyczna lub automatyczna; wszechstronne zastosowanie poprzez opcjonalne tryby mieszane, krótki czas cyklu;
  • Korekcja niewyważenia niezależna od rodzaju ciężaru korekcyjnego (ciężary nabijane, montowane na zaczepy lub samoprzylepne).


Działanie

  • Umieszczenie koła w stanowisku pomiarowym, wycentrowanie ze względu na średnicę zewnętrzną, opuszczenie koła do wyważarki i zablokowanie;
  • Pomiar w celu określenia niewyważenia i kątów, zaznaczenie koła i kątów korekcji;
  • Odblokowanie koła, podniesienie i umieszczenie w stanowisku korekcyjnym;
  • W zależności od metody korekcyjnej, w stanowisku korekcyjnym ciężary mogą być (ręcznie lub automatycznie) nabite, przyklejone lub przymocowane zaczepami. Czasami następuje obrót koła, aby ułatwić korekcję w dolnej płaszczyźnie;
  • Wyjęcie koła ze stanowiska korekcyjnego i przeniesienie do kolejnego stanowiska.

Projekt
Zakres zastosowań

Pomiar i korekcja niewyważenia kół i zestawów opon samochodowych w dwóch płaszczyznach. Wyważanie felg stalowych i aluminiowych o różnych rozmiarach oraz montaż opon. Korekcja niewyważenia ciężarami ołowianymi ze zintegrowanym lub osobnym zaczepem, lub ciężarami samoprzylepnymi. Urządzenie stosowane w produkcji. Posiada odpowiedni przenośnik, może zostać sprzężona z innymi liniami, takimi jak urządzenie do montażu zaworów, opon, pompowania, kontroli spasowania, stabilizacji opon, kontroli pozostałego niewyważenia czy ostatecznego montażu.

Konstrukcja

Konstrukcja modułowa – umożliwia sprzężenie z innymi urządzeniami. Ilość stanowisk zależy od zastosowania i oczekiwanej wydajności produkcyjnej.

Możliwa rozbudowa z ręcznej jednostanowiskowej maszyny do automatycznej maszyny współpracującej z innymi urządzeniami. Ładowanie i wyładowywanie odbywa się ręcznie lub automatycznie. Modułowa konstrukcja pozwala na szybką prace, zmianę wyważanego koła oraz wykrywanie błędów.

Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu opartego na mikroprocesorze systemu pomiarowego CAB 850 z pakietem oprogramowania do obliczania optymalnej korekcji, statystyki, testów, itp.

Zintegrowana zmiana korekcji niewyważenia z ręcznego nabijania do automatycznego przyklejania ciężarów korekcyjnych.

Dane techniczne