Wróć

EEJA

Bezkontaktowe Wyważarki i Systemy Diagnostyczne dla pojazdów
  • Pomiar wibracji pojazdu;
  • Bezkontaktowa metoda pomiaru z użyciem technologii laserowej;
  • Diagnoza wibroakustyczna;
  • Szacowanie niewyważenia systemu napędowego;
  • Kontrola obliczeń niewyważenia;
  • Możliwa rozbudowa do wersji z rolkami testowymi.
Pomiar

Pomiar dokonywany jest na podstawie zapisu wibracji bezkontaktowych, z użyciem laserowego miernika wibracji. Dodatkowo przeprowadzane są pomiary prędkości lub kąta poprzez skanowanie punktu odniesienia na obracającej się części, takiej jak, na przykład, wał kardana. Bezkontaktowe pomiary laserowe pozwalają na zapis wibracji równolegle z innymi procedurami testowymi bez konieczności wcześniejszego dostosowania czujników pomiarowych do pojazdu. Głowica urządzenia do pomiaru laserowego umieszczona jest na stole X-Y przy rolkach testowych, co pozwala na pomiar z różnych pozycji. Poprzez ustalenie pozycji pojazdu głowica pomiarowa przemieszcza się w boki wraz z pojazdem. Podłączanie do rolek testowych umożliwia sprzężenie procedury pomiarowej.

Projekt
Zakres zastosowań

System został stworzony do przeprowadzania pomiarów wibracji w zmontowanych pojazdach w ramach testów EOL z użyciem rolek testowych. Celem jest zidentyfikowanie wibracji spowodowanych niewyważeniem i błędnym montażem. Sprzężenie z rolkami testowymi odbywa się zazwyczaj w obszarze pomiędzy rolkami dla przedniej lub tylniej osi. Dzięki temu można uzyskać punkty pomiarowe systemu napędowego dla przedniej lub tylnej osi, oraz dla skrzyni biegów. Kompletna analiza częstotliwości sygnału wibracji i pomiar niewyważenia systemu napędowego mogą być dokonane dzięki danym z pomiaru prędkości i obliczeniom, które są zazwyczaj przeprowadzane biorąc pod uwagę prędkość wału napędowego. System ustala wymaganą kompensację niewyważenia, która obliczana jest wieloma metodami, takimi jak, na przykład, z użyciem ciężarów na kołnierzy pomiędzy wałem kardana i mechanizmem różnicowym.

Dane techniczne
Technical data at a glance  EEJA 
Equipment under test  Personal-vehicle on chassis dynamometer test bench 
Method of test  Measurement of vibrations and unbalance 
Unbalance correction  Mainly attaching of weights in the flange, between cardan shaft and differencial-drive