Wróć

Wyważarki i Systemy Diagnostyczne dla kompletnych systemów chłodzących EEJH - Schenck RoTec Polska

 • Pomiar wydajności;
 • Analiza sygnałowa prądu silnika;
 • Diagnoza wibroakustyczna;
 • Automatyczny pomiar niewyważenia;
 • Automatyczna korekcja niewyważenia;
 • Automatyczne testowanie.

Możliwe procedury testowania

 • Analiza sygnałowa prądu silnika i zakresu częstotliwości dla wykrycia błędów komutacji;
 • Procedura VAD (diagnoza wibroakustyczna) w celu zbadania poziomu hałasu poprzez analizę wibracji mechanicznych biorąc pod uwagę czas i zakres częstotliwości;
 • Pomiar prądu, prędkości i kierunku obrotu;
 • Ustalenie niewyważenia statycznego i dynamicznego przy pomocy automatycznej korekcji niewyważenia.

Cechy urządzenia

 • Jednokanałowa lub wielokanałowa kontrola hałasu ze zintegrowanym systemem rozpoznawania niewyważenia, opcjonalna kontrola wibracji mechanicznych;
 • Przemysłowy komputer PC o dużej wydajności, służący do kontroli przeprowadzanych testów;
 • Moduł oprogramowania do pomiaru parametrów wydajności, przeprowadzania procedury VAD i mierzenia niewyważenia statycznego; duża pamięć dla informacji o typach wirników, powiadamianie użytkownika, program diagnostyczny, statystyki, kontrola pracy, zewnętrzny interfejs;
 • Kontrola silników bezszczotkowych;
 • Metody korekcji, takie jak cięcie, wiercenie, powlekanie czy frezowanie.

Projekt

Zakres zastosowań

Testowanie wydajności i poziomu hałasu produkowanych wentylatorów chłodzących. Pomiar niewyważenia dynamicznego i statycznego na powierzchni wentylatora w celu optymalnej korekcji niewyważenia.

Konstrukcja

 • Rama maszyny z pomiarem niewyważenia i oprzyrządowaniem testującym;
 • Obudowa ochronna z szerokimi drzwiami ułatwiającymi ładowanie;
 • Panel pomiarowy i panel sterowania z komputerem testującym i jednostką zasilającą dla obiektu testowanego;
 • Dwustanowiskowe urządzenie z ładowaniem ręcznym, automatyczne testowanie i automatyczna korekcja niewyważenia.

Dane techniczne
Data at a glance  EEJH 
Measuring device  PC with signal processor 
Test specimen  Complete blowers with  
  built-in motors 
Test method  VAD, signal analysis,  
  unbalance 
Unbalance correction  Automatically through  
  milling or other 
  methods 
Cycle time  approx. 30 secs, 
  depending on blower type,  
  per station 
Machine   
Width A2  1850 
Depth B2  1850 
Height C  2040 
   
2) Information non-binding, since dependent on the respective version