• Ergonomiczna koncepcja urządzenia dla prostej i bezpiecznej obsługi
  • Perfekcyjne wyważanie wysokoobrotowe rdzeni turbosprężarek do 16 kg
  • Maszyna bardzo łatwa w transporcie i instalacji – wystarczy prąd i sprężone powietrze
  • Ochrona przed hałasem – nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych środków ochrony przed hałasem
  • Bezpieczeństwo – odpowiada najnowszej dyrektywie maszynowej i tym samym obecnie najwyższym standardom bezpieczeństwa
  • CAB 950 SmartTouch zapewnia prostą obsługę z zachowaniem najwyższej wydajności techniczno-pomiarowej
  • Pomiar niewyważenia w całym zakresie obrotów – nie pomiar punktowy, nie stałe obroty
  • Perfekcyjne urządzenie pomocnicze do osadzania w łożyskach z zachowaniem wysokiej precyzji pozycjonowania

Zalety

SilenceLine – wyjątkowe wytłumienie szumów

Gdy turbosprężarka eksploatowana jest w zakresie obrotów roboczych powstaje bardzo głośny odgłos o wysokiej częstotliwości – w szczególności, gdy w grę wchodzi jeszcze niewyważenie. Dzięki naszej koncepcji SilenceLine, która obejmuje wielorakie środki pozwalające na redukcję hałasu podczas eksploatacji, poziom hałasu TBsonio jest niższy od wartości 67dB – dzięki temu można użytkować obydwa urządzenia bez podejmowania dodatkowych środków ochrony przed hałasem.

Genialne rozwiązanie – bezdotykowe urządzenie pomocnicze 

Wystarczy namagnesować wirnik i już można rozpoczynać przebieg pomiarowy. Nasz bezdotykowy czujnik SR70 skanuje magnetycznie umieszczoną skalę kątową i wskazuje Państwu dokładnie położenie niewyważenia – znacznie dokładniej niż dotychczas i absolutnie bez zużycia elementów.

TBsonio oraz TBcomfort stanowią podstawowy zestaw maszyn do regeneracji turbosprężarek.

Projekt

Charakterystyka

Bieg prawie pozbawiony drgań – długi okres eksploatacji: w końcowej fazie naprawy rdzeń turbosprężarki przy pomocy sprężonego powietrza jest testowany i wyważany w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji. Dopiero wtedy turbosprężarka posiada tak niewielkie niewyważenie resztkowe, że jakościowo praktycznie nie odbiega od poziomu fabrycznie nowej turbiny.

Naprawa turbosprężarki to kompleksowy wielostopniowy proces wyważania. Powodem dla którego naprawa turbin wymaga zaawansowanych technologii jest elastyczne zachowanie się wirników, wysokie obroty wyważania i wymagana dokładność. Przy wykorzystaniu najnowszej koncepcji pomiarowej TBsonio umożliwia sprawdzenie parametrów dynamicznych turbiny w całym zakresie a następnie podaje dokładnie wartość masy niewyważenia do korekcji. Dzięki temu urządzenie posiada wydajność i dokładność pomiarową porównywalną z naszymi maszynami produkcyjnymi. Państwa korzyść: szybka i precyzyjna kompensacja.

Maszyna jest standardowo wyposażona w układ pomiarowy CAB950 SmartTouch.

Dane techniczne